خاطرات شروع دنیات

عشقه دلم امروز رفتم سونوگرافی که ببینم قلب خوشگلت تشکیل شده یا نه الهی قوربونت برم صدای قلبتو شنیدم شکل ماهتو دیدم خیلی احساساتی شدمو ذوق کردم کوچولوی مامان تازشم تاریخ احتمالیه به دنیا اومدنتو ۲۵تیر زده دقیقا سالگرد عقد من و بابا😋 خیلی دوستداااااارم منتظرتم😍😘 ...
7 آذر 1397
1