خاطرات شروع دنیات

غربالگری اول👪

سلام عشقه دلم چند روز پیش که میشه ۱۹دی با بابا رفتیم سونو و آزمایش دادم واسه اینکه هم فندق خوشگلمونو ببینیم هم خیالمون از سلامتت راحت شه ولی نمیدونی وقتی دیدیم دستاتو پاهاتو تکون میدی چه لذتی داشت بابا که اشک تو چشاش جمع شد خیلی ذوق کرد میگفت وای چشمم داره😂 یه جاهایی هم شستتو میخوردی انقد ورجه وورجه کردی قند تو دلمون آب شد دکتر گفت سالمه سالمی شیطون و خوشگل تازشم دکتر گفت احتمالا دختری😍😍یه دختر نازو کوچولو میدونی که دختر و پسر بودنت فرقی واسمون نداشت همین که میدونم سالمی خیلی خداروشکر کردیم شاید بخایم اسمتو بزاریم هانا😋 هانای جیگره مامان خیلی دوستدارم منتظرتم بیای بغلم عشقه دلم❤...
21 دی 1397
1